Sprekers

Sprekers

Dr. Jan-Jaap Visser

Universitair Docent/ Musculoskeletaal Radioloog/ CMIO/ Organisator, Erasmus MC
Jan-Jaap Visser is musculoskeletale radioloog en universitair docent op het gebied van value-based imaging AI. Momenteel begeleidt hij 10 promovendi bij de validatie, implementatie en evaluatie van AI-algoritmen in medische beeldvorming. Hij was lid van de subcommissie eHealth & Informatics van de European Society of Radiology. Onlangs is hij verkozen tot voorzitter van het Wetenschappelijk Comitee van de European Society of Medical Imaging Informatics.

Prof. Ricardo Budde

Hoogleraar Cardiovasculaire Beeldvorming/ Cardiovasculair Radioloog/ Organisator, Erasmus MC
Ricardo Budde is radioloog en hoogleraar cardiovasculaire radiologie. Naast zijn klinische werk geeft hij leiding aan de onderzoeksgroep Cardiovascular Imaging with CT. Zijn wetenschappelijke interesses liggen op het gebied van toepassing van nieuwe CT technologie voor het afbeelden van het hart en de grote bloedvaten. Hij heeft meer dan 230 peer reviewed wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en begeleidt multiple promovendi. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid bij de European Society of Cardiovascular Radiology en lid van de editorial board van European Heart Journal Digital Health. Hij organiseert al jaren de zeer succesvolle Hands-on Cardiac CT course.

Jasika Paramasamy, MSc.

PhD-student Value-Based Imaging Group/ Organisator, Erasmus MC
Jasika Paramasamy is in juni 2022 afgestudeerd als Technisch Geneeskundige aan de TU in Delft. In september 2022 is zij gestart met een promotietraject binnen de Value-Based Imaging groep van Dr. J.J. Visser. Gedurende dit traject coordineert zij verschillende projecten rondom automatische longnodule detectie middels AI in CT-scans. 

Prof. Wiro Niessen

Hoogleraar Biomedical Imaging Group Rotterdam/ Decaan en Lid Raad van Bestuur, UMC Groningen
Wiro Niessen is tot 1 februari 2023 hoogleraar op het gebied van de analyse van medische beelden bij zowel de afdeling Radiologie van het Erasmus MC in Rotterdam als bij de afdeling Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij geeft leiding aan een onderzoeksgroep van 50 personen op dit gebied. Vanaf 1 februari is hij decaan van de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Zijn interesse ligt op het ontwikkelen en implementeren van technieken om medische beelddata optimaal te gebruiken voor de detectie, diagnose en prognose van ziekten, en zo het behandelproces te ondersteunen. Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van machine learning (artificial intelligence) technieken. In 2015 ontving hij de Simon Stevin Master award. Dit is de belangrijkste prijs op het gebied van toegepaste wetenschap in Nederland. Sinds 2017 is hij lid van De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Dr. Alexander Hirsch

Universitair Hoofddocent Cardiovasculaire Beeldvorming/ Cardioloog, Erasmus MC
Alexander Hirsch is sinds 2016 werkzaam in het Erasmus MC als cardioloog met als aandachtsgebied non-invasieve cardiale beeldvorming in het bijzonder cardiale MRI. Hij heeft zijn opleiding tot cardioloog gevolgd in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich met name op de toepassing van geavanceerde beeldvormende technieken binnen de cardiologie.

Dr. Ronald Booij

Coördinator CT, Erasmus MC
Ronald Booij is sinds 1997 werkzaam als CT laborant binnen het Erasmus MC en is de eerste gepromoveerde (CT-)laborant binnen de medische beeldvorming in Nederland. Hij is een frequent spreker op (inter)nationale symposia/congressen, neemt deel aan diverse (wetenschappelijke) commissies en wordt gezien als een expert binnen zijn professie. Ronald heeft een 50/50 aanstelling binnen de afdeling radiologie & Nucleaire geneeskunde als CT laborant en postdoctoraal onderzoeker. Binnen zijn wetenschappelijk onderzoek richt hij zich op de (kwantitatieve) beeldvorming van musculoskeletale ziektes middels photon-counting detector CT.

Dr. Renske Gahrmann

Neuroradioloog, Erasmus MC
Renske Gahrmann is werkzaam als neuro- hoofd/hals radioloog in het Erasmus MC. Binnen deze functie vervult ze alle bijbehorende taken zoals verslagwerk en echo, neemt ze deel aan multidisciplinaire overleggen en begeleidt ze AIOS radiologie. In 2019 heeft ze haar proefschrift ‘MRI based response assessment and diagnostics in glioma’  afgerond en momenteel is ze betrokken bij meerdere research projecten in het Erasmus MC. Een van deze projecten betreft een vergelijkend onderzoek tussen verschillende softwarepakketten voor klinische stroke-analyse.

Dr. Arlette Odink

Thoraxradioloog, Erasmus MC
Arlette Odink werkt sinds 2012 als Radioloog met de aandachtgebied Thoraxradiologie in het Erasmus MC Rotterdam. Naaste haar opleiding tot Radioloog is zij gepromoveerd bij afdelingen Epidemiologie & Biostatistiek en Radiologie met het proefschrift ‘Epidemiologic Studies on Arterial Calficications’ Zij is Aandachtsgebied coördinator Thoraxradiologie en in die functie verantwoordelijk voor Kwaliteit en Innovatie binnen de Thoraxradiologie in het Erasmus MC. Zij werkt sinds enige tijd met AI binnen de Thoraxradiologie en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van AI voor longembolie en longnoduli detectie.

Dr. Ivo Schoots

Universitair Hoofddocent/ Abdomenradioloog, Erasmus MC
Ivo Schoots (MD PhD) is abdomen radioloog in het Erasmus MC en NKI/AvL, gespecialiseerd in urogenitale radiologie. Zijn onderzoek is gericht op oncologische abdominale beeldvorming, in het bijzonder prostaatkanker met MR-beeldvorming en beeldgeleide biopsieën / interventies, imaging biomarkers met kwantitatieve analyse, en klinische beslissingsmodellen. Hij neemt deel aan internationale en nationale werkgroepen over beeldvorming van prostaatkanker en is panellid van de European Association Urology – richtlijnen voor prostaatkanker. Als (co)PI van verschillende regionale / landelijke studies en initiatieven is hij betrokken bij de klinische implementatie van prostaat-MRI in combinatie met pre-biopsie risicostratificatie.

Dr. ir. Marcel van Straten

Universitair Docent CT-technologie/ Klinisch Fysicus, Erasmus MC
Marcel van Straten (klinisch fysicus en universitair docent) werkt sinds 2008 in het Erasmus MC. Hij is coördinator van het aandachtsgebied klinische fysica. De klinisch fysici zijn als ter zake deskundigen – samen met de overige leden van het aandachtsgebied – verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit en veiligheid van onder andere software die gebruikt wordt als medisch hulpmiddel. Als onderzoeker werkt Van Straten aan de optimalisatie en standaardisatie van beeldvorming met CT.

Prof. Aad van der Lugt

Afdelingshoofd Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, Erasmus MC
Aad van der Lugt Is in 2010 benoemd tot hoogleraar neuroradiologie en hoofd/hals radiologie op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam. Zijn wetenschappelijk onderzoek was gericht op de diagnostiek en behandeling van neurovasculaire ziekten.  Hij was medeoprichter en co-directeur van het Erasmus MC Stroke Centrum. Zijn klinische werkzaamheden waren gericht op de diagnostiek van Hoofd-halstumoren. Hij was bestuurslid van het Erasmus MC Hoofd-Hals Kanker Centrum (2016-2021). Begin 2022 werd hij benoemd tot afdelingshoofd Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.

Prof. Folkert van Kemenade

Hoogleraar/ Afdelingshoofd/ Pathologie Group Rotterdam, Erasmus MC
Folkert van Kemenade (1960) werkt als patholoog-afdelingshoofd op het Erasmus MC en is betrokken bij introductie van digitale pathologie. Focus van research is baarmoederhalskanker preventie. Hij droeg bij aan de introductie van een zelf afname systeem in het screenprogramma van RIVM. Is mede oprichter HPVkankervrij (www.HPVkankervrij.nl). Richtte de Dutch National Tissue Portal op Pathology portal | BBMRI voor uitwisseling van weefselblokjes ism BBRMI-NL. Aandachtsgebied is endocriene pathologie

Mr. Anne-Marleen den Hertog-de Visser

Gezondheidsjurist, Erasmus MC
Anne-Marleen den Hertog is als advocaat werkzaam op de afdeling juridische zaken van het Erasmus MC. Daar houdt zij zich bezig met het gezondheidsrecht en adviseert zij over juridische aspecten van de arts-patient relatie.

Dr. Mart Rentmeester

Radiologie ICT Beheerder, Erasmus MC
Oorspronkelijk begonnen als fysicus is Mart als velen in de ICT wereld verzeild geraakt. Ondertussen is Mart 15 jaar werkzaam bij Radiologie & Nucleaire Geneeskunde waar hij zich bezighoudt met een breed spectrum aan onderwerpen van ICT binnen Radiologie. De focus ligt hierbij vooral op de technische aspecten om alle componenten van onze ICT infrastructuur vlekkeloos te laten functioneren en samenwerken.

Dr. Laura Hartman

Medisch Ethicus, Erasmus MC
Laura Hartman onderzoekt de ethische aspecten van kunstmatige intelligentie in de zorg. Ze werkt als ‘embedded ethicus’  binnen het 4D picture project. Dit betreft een internationaal onderzoeksproject dat via zelflerende algoritmes aangepaste behandeltrajecten ontwikkelt. Eerder werkte Laura Hartman in de Tweede-Kamer en bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Ze studeerde filosofie in Groningen en promoveerde op de kwaliteit van ethiekondersteuning bij Amsterdam UMC.
Cardiac CT course Rotterdam Erasmus CT cursus

Drs. Mohamed Attrach

Radioloog/ Onderwijsdeskundige, Erasmus MC
Mohamed Attrach werkt sinds 2016 bij het Erasmus MC als cardiovasculair radioloog. Naast het dagelijkse werk als radioloog begeleidt hij ook AIOS radiologie en is hij ook verantwoordelijk voor het radiologieonderwijs binnen de opleiding geneeskunde. Hij is geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en hoe deze ontwikkelingen hem kunnen helpen bij zijn dagelijkse werkzaamheden als radioloog en ook hoe deze nieuwe technologieën het leerproces van de AIOS’en en studenten kan ondersteunen.

Adriaan Versteeg, BSc.

Programmeur Biomedical Imaging Group, Erasmus MC
Adriaan Versteeg werkt als research software engineer bij de Biomedical Imaging Group Rotterdam onderdeel van de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde. Binnen deze groep werken ze met een team aan research infrastructuur voor verschillende projecten zowel intern, nationaal en op Europees niveau. Het doel is onder andere om software te ontwikkelen die het onderzoek ondersteund maar ook gebruikt kan worden voor klinische toepassingen. Hierdoor is hij betrokken bij verschillende projecten waarbij ze AI algoritmes naar de kliniek brengen.

Dr. Martijn Starmans

Onderzoeker Biomedical Imaging Groep, Erasmus MC
Martijn is een PostDoc in de Biomedical Imaging Group Rotterdam (BIGR) in het Radiologie en Nucleaire Geneeskunde departement van het Erasmus MC. Zijn onderzoekslijn gaat over AI voor het ontwikkelen van biomarkers op medische beelden, waarbij hij aan allerlei oncologische toepassingen werkt en dus met radiologen en andere artsen op verschillende aandachtsgebieden. Om te zorgen dat zijn algoritmes op al die toepassingen werken, maakt hij gebruik van verschillende AI technieken, zoals automated machine learning, deep learning, en meta-learning. Hij werkt daarnaast samen in verschillende internationale consortia op dit onderwerp, zoals het Horizon 2020 EuCanImage project, en geeft drie vakken in de Klinische Technologie opleiding van de Medical Delta.

Dr. Daniel Bos

Universitair Hoofddocent/ Klinisch epidemioloog, Erasmus MC
Dr. Daniel Bos is als universitair hoofddocent en epidemioloog verbonden aan de afdelingen Epidemiologie en Radiologie & Nucleaire geneeskunde van het Erasmus MC. Daarnaast bekleed hij een functie als adjunct associate professor aan de afdeling Epidemiologie van Harvard School of Public Health, en gast-professor aan de afdeling Cardiovasculaire Wetenschappen van KU Leuven. Dr. Bos is expert in het veld van beeldvorming van Arteriosclerose en leidt hierin een onderzoeksgroep waarvan het werk gericht is op het ontrafelen van de oorzaken en gevolgen van systemische arteriosclerose. Daarnaast levert hij als epidemioloog een actieve bijdrage aan het veld van de epidemiologie/onderzoeksmethodologie, waarbij hij zich met name hard maakt voor het belang van een juiste definitie van het doel van onderzoek, validiteit van onderzoek en de waarde van AI hierin.

Dr. Vivian van Breest Smallenburg

Mammaradioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Vivian van Breest Smallenburg heeft haar opleiding tot radioloog gevolgd in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Tijdens haar opleiding promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op de sensitiviteit van mammografie bij de borstkankerscreening. Na een verblijf in Zuid-Afrika en Engeland kwam zij in 2016 terug naar Nederland en sindsdien is ze werkzaam als mamma en abdomen radioloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis (JBZ). Ze is in het JBZ nauw betrokken bij de organisatie van het borstcentrum en bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de mammaradiologie.

Dr. Pierluigi Ciet

Kinderradioloog, Erasmus MC
Pierluigi Ciet is kinder en thorax radioloog en universitair docent op het gebied van thorax MRI. Momenteel begeleidt hij 6 promovendi bij de validatie, implementatie en evaluatie van thorax MRI bij kinder and volwassen longziekten. Hij is voorzitter van de thoracale sectie van de cardiothoracale taskforce (TF) van de European Society of Pediatric Radiology (ESPR) en lid van de Aritificial Intelligence ESPR TF en van de onderzoek commissie van ESPR. Hij is ook voorzitter van de standaardisatiecommissie voor thorax-MRI van de European Society Cystic Fibrosis (ECFS). Zijn onderzoekslijn richt zich op de implementatie van geavanceerde beeldvormingstechnieken, met name thorax-MRI, voor longziekten bij kinderen en volwassenen.